Czerwin
Jest siedzibą władz gminnych. Początki Czerwina sięgają 1398 r. Przy 12 ulicach mieszka ok.750 mieszkańców. Poza Urzędem Gminy znajduje się kilkanaście instytucji, zakładów pracy, placówek oświatowych, handlowych i usługowych w tym Ochotnicza Straż Pożarna przy ul. Szkolnej 1. W Domu Strażaka ma swoją siedzibę Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Na terenie gminy działa 13 jednostek OSP w tym Czerwin i Suchcice w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, a poza tym 6 jednostek Choromany, Dzwonek, Jarnuty, Malinowo, Tomasze i Żochy posiadające samochody pożarnicze. Organizacja liczy 379 członków w tym 241 członków czynnych uczestniczących w działaniach ratowniczo-gaśniczych, 16 dziewcząt i 32 chłopców w Młodzieżowych Drużynach Pożarniczych, a także 16 kobiet, 130 członków honorowych i 8 członków wspierających.


Copyright © 2009 by Łukasz Konarzewski (konarzewski.lukasz@gmail.com)